NEVTÍPIL, Jakub. Emisní limity [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26346. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO