DÍTĚ, Michal. Rám historického motocyklu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO