MATĚJÁSKO, Michal. Detekce směru otáčení palivové pumpy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26349. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.
Uložit do Citace PRO