VAVRLA, Zdenek. Hydrodynamická spojka [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26354. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Roman Klas.
Uložit do Citace PRO