KLIMEŠ, Filip. Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Lamoš.
Uložit do Citace PRO