SCHILLER, Jaroslav. Analýza soudobých možností úvěrového financování firem v České republice [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2637. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO