KOTEK, Lukáš. Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Balogh.
Uložit do Citace PRO