LÍŠKOVÁ, Marianna. RING! - Dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26373. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Nicol Galeová.

Uložit do Citace PRO