ŠABO, Andrej. RING! - Dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Petr Pelčák.

Uložit do Citace PRO