HÖHN, Tomáš. Modelování kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.
Uložit do Citace PRO