HORÁK, Martin. Implementace OFDM v obvodu FPGA [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Maršálek.
Uložit do Citace PRO