HRŮZA, Libor. Koherentní analogové zpracování optické informace [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26389. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.
Uložit do Citace PRO