FAIMAN, Jiří. Palivové systémy zážehových motorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO