NOVÁK, Libor. Aplikace kombinovaných těsnění v energetice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Svoboda.
Uložit do Citace PRO