ČERNÝ, Štěpán. Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kratochvíla.
Uložit do Citace PRO