ČERNÝ, Štěpán. Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kratochvíla.

Uložit do Citace PRO