DUDOVÁ, Aneta. Pokročilé metody globální optimalizace. Online, Bakalářská práce, vedoucí Martin Mézl. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26410. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO