DOLEŽALOVÁ, Radka. Použití umělých neuronových sítí pro klasifikaci srdečních cyklů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Marina Ronzhina.

Uložit do Citace PRO