GROSSMANN, David. Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26417. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Vítek.

Uložit do Citace PRO