GALLO, Vladimír. Segmentace ultrazvukových sekvencí [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26419. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Mézl.

Uložit do Citace PRO