KOŠVICOVÁ, Lucie. Návrh komunikačního mixu ve společnosti First Forest, s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26425. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO