RUPČÍK, Jan. Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26430. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Peter Raffai.
Uložit do Citace PRO