HANÁKOVÁ, Gabriela. Analýza spokojenosti zákazníků hokejového klubu a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26432. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.

Uložit do Citace PRO