MATĚJOVÁ, Martina. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO