VÉMOLA, Martin. Kritická analýza dopadu finanční krize na vývoj investičních nástrojů zaměřených na nemovitosti a prognóza dalšího vývoje [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO