HUDEČEK, Jan. Možné aplikace vysokorychlostních kamerových systémů v průmyslu [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26452. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jana Doňarová.

Uložit do Citace PRO