NYTRA, Jan. Drozdovy okruhy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26453. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Kureš.
Uložit do Citace PRO