ONDROUŠKOVÁ, Jitka. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26464. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO