CRHOVÁ, Hana. Řešení elektronického řazení pro převodovku COMEX [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26476. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
Uložit do Citace PRO