PASTYŘÍK, Jaroslav. Financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26478. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO