KAŠPAREC, Michal. Víceúčelový informační systém založený na PHP frameworku [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26488. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Koutný.

Uložit do Citace PRO