NÁBĚLKOVÁ, Irena. Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26494. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.
Uložit do Citace PRO