LÁSKA, Samuel. Segmentace struktur mikroskopických dat mozku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26497. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Burget.
Uložit do Citace PRO