VÁVRA, Pavel. Návrh rozšíření výroby nátěrových hmot ve firmě Sherwin - Williams Czech Republic [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.
Uložit do Citace PRO