PUSTĚJOVSKÝ, Michal. Analýza stability diferenciálních rovnic se zpožděním [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Tomášek.

Uložit do Citace PRO