HORNÍČEK, Lukáš. Nasazení FTTH v lokálních sítích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miloslav Filka.
Uložit do Citace PRO