JELÍNEK, Adam. Technologické podmínky aplikace supertvrdých řezných materiálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Prokop.
Uložit do Citace PRO