ZELENKA, Pavel. Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Burget.
Uložit do Citace PRO