MATEČKA, Martin. Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26548. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Smejkal.
Uložit do Citace PRO