DVOŘÁČEK, Petr. Hodnocení finanční a ekonomické výkonnosti podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2655. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.

Uložit do Citace PRO