HYNEK, Luboš. Metody zajištění IP PBX proti útokům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26561. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.
Uložit do Citace PRO