VYLÍČIL, Radek. Rozpoznávání emocí z textu pomocí umělé inteligence [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26563. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Mašek.
Uložit do Citace PRO