ZEMAN, Kryštof. Návrh desktopových aplikací s využitím knihovny pro workflow [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26569. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Lattenberg.

Uložit do Citace PRO