ZICHA, Karel. Multimediální přenosy v bezdrátových sítích [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radko Krkoš.
Uložit do Citace PRO