ZVONČÁK, Vojtěch. Efekt Chorus - inovace laboratorní úlohy předmětu BSHE [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Říha.
Uložit do Citace PRO