STARZYCZNY, Radek. Měřič variability tepové frekvence [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Strašil.
Uložit do Citace PRO