STEJSKAL, Tomáš. Analýza přenosových vlastností VDSL 2 [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26574. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jakub Šedý.

Uložit do Citace PRO