RAJNOHA, Martin. Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Balej.

Uložit do Citace PRO