ŠRAJLA, Josef. Multimediální výukové rozhranní pro programovaní mikroprocesorů AVR [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2659. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Michal Pavlík.
Uložit do Citace PRO