PETROVSKÝ, Peter. Multicast v IP sieťach [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radko Krkoš.
Uložit do Citace PRO