PETREK, Tomáš. Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26594. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Marcoň.
Uložit do Citace PRO